“Editorial”. 2018. Ciencia Y Poder Aéreo 13 (1): 16-18. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.594.