“Editorial”. 2002. Ciencia Y Poder Aéreo 1 (1): 1. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.106.